Web Content Display Web Content Display

Konferencje

Web Content Display Web Content Display

Dylematy Współczesnego Zarządzania

event-date: 03.06.2013 - 05.06.2013
Place: Kraków - Zakopane
organizer: Instytut Spraw Publicznych UJ oraz Wydział Zarządzania Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu
"Dylematy Współczesnego Zarządzania" to cyklicznie organizowana konferencja naukowa, której celem jest wymiana poglądów, doświadczeń oraz prezentacja wyników badań dotyczących organiza­cy­jnych, kulturowych, metodologicznych, a także praktycznych dylematów zarządzania.

Językiem konferencji jest język polski, prace można przygoto­wać również w języku angielskim. Zostaną one zamieszczone w jednym z trzech czasopism:

  • Przedsiębiorczość i Zarządzanie" - 7 punktów (w języku polskim),
  • Zeszyty naukowe ISP UJ "Zarządzanie Publiczne" - 5 punktów (w języku polskim),
  • Contemporary Management Quarterly" („Współczesne Zarządzanie") - 8 punktów (w języku angielskim),
  • Intercultural Management" - 5 punktów (w języku angielskim).

 

czytaj więcej >>
Published Date: 12.02.2013
Published by: Janusz Sasak