Web Content Display Web Content Display

Konferencje

Web Content Display Web Content Display

26 Międzynarodowa Konferencja Naukowa ENIRDELM „Przywództwo dla rozwoju”

event-date: 14.09.2017 - 16.09.2017
Place: Kraków
organizer: Instytut Spraw Publicznych UJ; Stowarzyszenie ENIRDELM; Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty

ENIRDELM (European Network for Research and Development in Educational Leadership and Management) jest jedną z najważniejszych międzynarodowych sieci skupiających badaczy i praktyków zajmujących się zarządzaniem i przywództwem w edukacji. Sieć powstała na początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku i przez ponad dwadzieścia pięć lat stanowi platformę wymiany idei i dobrych praktyk w dziedzinie zarządzania szkołami.  Do grona jej założycieli i aktywnych działaczy należą najbardziej znani w dziedzinie profesorowie wiodących uniwersytetów większości krajów europejskich, ale także amerykańskich, kanadyjskich, australijskich i chińskich. Coroczne konferencje organizowane w różnych krajach Europy podejmują najważniejsze tematy istotne z punktu widzenia rozwoju systemów edukacyjnych, są miejscem prezentacji najnowszych badań z zakresu zarządzania i przywództwa edukacyjnego oraz praktycznych rozwiązań w tej dziedzinie. Uczestnikami są wybitni naukowcy z całego świata, doktoranci wchodzący w świat nauki, ale także dyrektorzy szkół, nauczyciele, samorządowcy oraz przedstawiciele stowarzyszeń zrzeszających nauczycieli i dyrektorów szkół.

Tematem konferencji organizowanej w Krakowie będzie „Przywództwo dla rozwoju”, rozumianego wielopłaszczyznowo jako proces indywidualnego rozwoju człowieka, rozwoju grup i społeczności, jak też rozwoju społecznego w różnych kontekstach.

W ramach konferencji przewidziane są różne formy aktywności. Obok wykładów plenarnych prowadzonych przez zaproszonych wybitnych ekspertów, prezentacje i referaty naukowe, seminaria dla doktorantów, warsztaty, dyskusje panelowe, wizyty studyjne w krakowskich placówkach oświatowych.   

Konferencja ma charakter cykliczny. Konferencja ENIRDELM 2017 odbywa się po raz 26ty.

Poprzednie edycje:

Utrecht, Netherlands; 1992 Sanner, Norway (1st); 1993 Katowice, Poland (2nd); 1994 Majvik, Helsinki, Finland (3rd); 1995 Prague, Czech Republic (4th); 1996 Antwerp, Belgium (5th); 1997 Orebro, Sweden (6th); 1998 Riga, Latvia (7th); 1999 Budapest, Hungary (8th); 2000 Tilburg, Netherlands (9th); 2001 Bled, Slovenia (10th); 2002 Kilkenny, Ireland (11th); 2003 Riga, Latvia (12th); 2004 Helsinki, Finland (13th); 2005 Brno/Telc, Czech Republic (14th);2006 Pontypridd, Glamorgan, Wales (15th); 2007 Uppsala, Sweden (16th); 2008 Bergen, Norway (17th); 2009 Antwerp, Belgium (18th); 2010 Szeged, Hungary (19th); 2011 Reykjavik, Iceland (20th); 2012Antalya, Turkey (21th);  2013 Potoroz, Slovenia (22nd); 2014 Vantaa, Finland (23rd); 2015 Dublin, Ireland (24th); 2016 Jurmala. Latvia (25th).

Published Date: 28.04.2017
Published by: Marcin Mich