Web Content Display Web Content Display

Konferencje

Web Content Display Web Content Display

Planowanie strategiczne w Organizacjach Publicznych i Obywatelskich

event-date: 24.11.2016 - 25.11.2016
Place: Kraków

 

Instytut Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego

zaprasza do udziału

w IX Międzynarodowej Konferencji Naukowej

z cyklu poświęconego współczesnej teorii i praktyce zarządzania publicznego

PLANOWANIE STRATEGICZNE

 W ORGANIZACJACH PUBLICZNYCH I OBYWATELSKICH"

w dniach 24-25 listopada 2016 roku w Krakowie

 

Międzynarodowe konferencje organizowane przez Instytut Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego mają już swoją tradycję. Od 2009 r. zapraszamy do udziału w nich naukowców - teoretyków oraz praktyków – zaangażowanych działaczy organizacji publicznych i społecznych, którzy zainteresowani są pogłębieniem intelektualnej refleksji dotyczącej rozwoju i funkcjonowania szeroko rozumianej sfery społecznej i publicznej. Zajmowaliśmy się sprawami jakości życia, rewitalizacji, ewaluacji polityk publicznych oraz podnoszeniem jakości zarządzania projektami publicznymi. Efekty przemyśleń i wymiany intelektualnej znalazły odzwierciedlenie w publikacjach w punktowanych czasopismach i monografiach naukowych.

 

Mając na uwadze ważność i aktualność problematyki planowania strategicznego w jednostkach terytorialnych, organizacjach publicznych i społecznych, kierujemy zaproszenie do środowisk naukowych oraz do przedstawicieli praktyki zarządzania – osób odpowiedzialnych za przygotowanie, uchwalanie i wdrażanie planów strategicznych. Chcemy uchwycić specyfikę planowania w sferze publicznej i społecznej, także w relacji do teorii i praktyki przygotowania dokumentów strategicznych w sektorze gospodarczym.

Published Date: 01.04.2016
Published by: Marcin Mich