Web Content Display Web Content Display

Konferencje

Web Content Display Web Content Display

KONGRES MŁODYCH BADACZY I Międzynarodowa Studencka Konferencja Naukowa „Innowacje w zarządzaniu"

event-date: 17.03.2016
Place: Kraków
Contact: i.zarzadzania@gmail.com

Celem konferencji jest wymiana wiedzy, dyskusja o nowoczesnych metodach zarządzania, w szczególności z obszaru badań innowacji i przedsiębiorczości, integracja środowiska studentów i młodych naukowców, umożliwiająca zaprezentowanie badań własnych oraz doświadczeń. W programie konferencji przewidziane są specjalne forum badawcze i warsztaty dla studentów, doktorantów oraz młodych badaczy.

PROGRAM KONFERENCJI

Proponowana przez Organizatorów problematyka konferencji koncentrować będzie się na:

- Innowacyjne modele biznesu

- Kreatywność w strategii organizacji

- Modele uczącej się i innowacyjnej organizacji

- Społeczny kontekst innowacyjności

- Innowacyjność w procesie podnoszenia konkurencyjności przedsiębiorstw

- Inspiracje dla innowacji (predyspozycje kreatywne organizacji, rola kompetencji kierownika, zespoły innowacyjne)

- Wspomaganie kreatywności, innowacyjności, przedsiębiorczości

- Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach zmian

- Zarządzanie wiedzą i kapitałem intelektualnym

- Wyzwania rozwojowe współczesnych przedsiębiorstw

- Nowoczesne metody zarządzania

- Przedsiębiorczość, innowacyjność, kreatywność jako obszary konkurencyjności przedsiębiorstw

 

WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE

- Warsztat zarządzanie projektami i innowacjami

- Wiosenna Szkoła Młodego Badacza: warsztat wystąpienia publiczne

Published Date: 18.01.2016
Published by: Marcin Mich