Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Działalność naukowo-badawcza pracowników ISP UJ

Web Content Display Web Content Display

Konferencja Platformy cyfrowe: ekosystemy, dostawcy, klienci 7 grudnia 2022 r.

W dniu 7 grudnia 2022 r. odbyła się konferencja zatutułowana "Platformy cyfrowe: ekosystemy, dostawcy, klienci", która została zorganizowana przez Szkołę Główną Handlową we współpracy z DELab Uniwersytetu Warszawskiego. Dotyczyła ona platform cyfrowych, a także modeli biznesu platform cyfrowych, funkcjonowania użytkowników platform w ich ekosystemach oraz wpływu platform na funkcjonowanie rynków i społeczeństw. Przedstawicielka ISP UJ, dr hab. Regina Lenart-Gansiniec, prof. UJ wygłosiła prezentację pt. "Szkodliwe skutki platformizacji nauki", która stanowiła jeden z rezultatów realizowanego projektu badawczego finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki pn. "Behawioralne antecedencje crowdsourcingu naukowego: perspektywa nauczycieli akademickich" (https://isp.uj.edu.pl/nauka/projekty/projekty-w-trakcie-realizacji).