Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Działalność naukowo-badawcza pracowników ISP UJ

Web Content Display Web Content Display

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Woman-Migration-Safety. Experiences, Policies, Prospects” 9-10 czerwca 2022 r.

W dniach 9-10 czerwca 2022 r. odbyła się w Szczecinie Międzynarodowa Konferencja Naukowa zatytułowana „Woman-Migration-Safety. Experiences, Policies, Prospects”. Konferencję zorganizowały: Instytut Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie US, Katedrę Badań nad Migracjami i Ruchami Społecznymi oraz Instytut Socjologii US. Wydarzenie odbyło się w formie stacjonarnej i zdalnej, podczas którego kilkudziesięciu prelegentów – praktyków i teoretyków z całego świata – wypowiadało się na temat problemu i skali współczesnej migracji, z naciskiem na kwestię płci jako znaczącego parametru migracji, nie zawsze uwzględnianego w badaniach i praktyce. Przedstawicielka ISP UJ, dr Laura Koba, brała udział w panelu dyskusyjnym pt. Feminizacja migracji – wyzwania, problemy, oczekiwania oraz wygłosiła referat pt. Kobiety wojny – ofiary handlu ludźmi.