Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Działalność naukowo-badawcza pracowników ISP UJ

Web Content Display Web Content Display

XX Jubileuszowa Konferencja Naukowa z cyklu Zarządzanie Wartością 08-11.10.2022 r.

W dniach 08.10 – 11.10.2022 r., między Gdańskiem a Sztokholmem odbyła się XX Jubileuszowa Konferencja Naukowa z cyklu Zarządzanie Wartością. Organizatorami konferencji, która odbyła się na promie M/F Wawel, byli: Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw, Katedra Bankowości i Finansów Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego oraz Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Uczestnicy, to naukowcy i praktycy, reprezentujący różne dyscypliny i uczelnie oraz instytucje publiczne.

Nasz Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ reprezentowało dziesięć osób, m.in. z Instytutu Kultury i Instytutu Spraw Publicznych.

Konferencja rozpoczęła się w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku, w sobotę 08.10.2022 r., o godz. 10:00. Zapoczątkowała ją sesja plenarna pt. Wartość z perspektywy różnych dyscyplin naukowych. Na szczególną uwagę zasługiwało wystąpienie dr Jacka Kołtana z ECS, przypominającego wartość solidarności, zagadnienia jakże ważnego w dzisiejszym niestabilnym świecie. Sam fakt, że Konferencji została przełożona o dwa lata z powodu pandemii Covid-19, a także z powodu globalnego zagrożenia wynikającego z wojny w Ukrainie, z kryzysów spowodowanych przyśpieszeniem technologicznym i informacyjnym, czy problemów klimatycznych, miała swój niepowtarzalny wymiar.

Wartość, jako główny jej temat, rozpatrywana była, zarówno w sensie duchowym, jak i materialnym, z punktu widzenia powyższych problemów, które wymuszają dialog i współpracę. Pogłębiające się zjawiska związane z anomią i kryzysem wartości, wskazują na potrzebę współpracy w ramach różnych dyscyplin naukowych, przedsiębiorstw, organizacji społecznych, z uwzględnieniem potrzeb człowieka.

Atrakcją konferencji była wycieczka do Sztokholmu, a przede wszystkim rozmowy uczestników, które dają szanse na ściślejszą współpracę w przygotowaniu wspólnych projektów i badań.