Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Zakład Zarządzania Publicznego

Web Content Display Web Content Display

Katedra Zarządzania Publicznego

Katedra Zarządzania Publicznego prowadzi badania naukowe nad teorią humanistycznie rozumianej nauki o zarządzaniu publicznym. Bada różnorodne organizacje publiczne oraz sieci ich współpracy. Pracownicy Katedry realizują także prace badawcze  dotyczące kierunków ewolucji zarządzania publicznego. Szczególny nacisk położony jest na zrozumienie współczesnych, najbardziej palących problemów zarządzania w sektorze publicznym. Prowadzone badania mają na celu poszukiwanie i badanie sposobów przeciwdziałania i rozwiązywania problemów zarządzania publicznego – zarówno na etapie tworzenia polityk publicznych, jak i ich wdrażania w organizacjach.

Skład osobowy:


prof. dr hab. Grażyna Prawelska-Skrzypek - kierownik Katedry

dr hab. Justyna Maciąg

dr Beata Jałocha

dr Agnieszka Kamińska

dr Andrzej Kurkiewicz

dr Agata Morgan

Doktoranci:


Jacek Stępniewski

Tatiana Tuz

 

Błąd w kompozycji strony docelowej dla modułu "Polecamy również". Prosimy zgłosić ten problem osobie publikującej