Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

May 2024

20240522
Previous week
Next week

Seminarium "Elektronizacja procesów administracyjnych przy pomocy RPA" przeprowadzone przez studentów ISP UJ

Date: 22.05.2024 - 23.05.2024
W dniach 22-23 maja odbyło się seminarium pt. "Elektronizacja procesów administracyjnych przy pomocy RPA", które było zorganizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie oraz Instytut Spraw Publicznych UJ. Seminarium było skierowane do Wojewódzkich Urzędów Pracy, podczas którego uczestnicy mogli zapoznać się z rozwiązaniami w technologii RPA, które funkcjonują w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie. 
 
Pierwszy dzień seminarium poświęcony był wprowadzeniu do technologii Robotic Process Automation (RPA) poprzez część wykładową, którą prowadzili; Prezes firmy Wizlink®, dr. inż. Janusz Sasak oraz przedstawiciele Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie. RPA to zaawansowane oprogramowanie, które naśladuje działania człowieka w wykonywaniu rutynowych, powtarzalnych zadań. Technologia ta umożliwia automatyzację procesów administracyjnych, co prowadzi do zwiększenia efektywności, redukcji błędów oraz oszczędności czasu i kosztów.
 
Podczas wykładów uczestnicy dowiedzieli się, jakie korzyści niesie ze sobą implementacja technologii RPA w urzędach pracy. Wśród najważniejszych wymieniono zwiększenie efektywności operacyjnej, redukcję błędów, skrócenie czasu realizacji zadań, oszczędności finansowe oraz możliwość wykonywania większej liczby działań jednocześnie. Automatyzacja rutynowych zadań pozwala pracownikom skupić się na bardziej strategicznych działaniach, eliminuje ryzyko ludzkich pomyłek, roboty wykonują zadania w znacznie krótszym czasie niż człowiek, a zmniejszenie kosztów operacyjnych prowadzi do oszczędności finansowych. Dzięki szybszemu i bardziej niezawodnemu przetwarzaniu informacji, praca staje się bardziej efektywna i satysfakcjonująca. Uczestnicy zobaczyli również działające i przynoszące korzyści rozwiązania w technologii RPA, które funkcjonują w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie. 
 
Drugi dzień seminarium poświęcony był praktycznym warsztatom, prowadzonym przez studentów z Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego wraz z dr, inż. Januszem Sasakiem. Uczestnicy mieli okazję stworzyć swojego pierwszego robota Wizlink®, którego później każdy mógł zabrać ze sobą i wykorzystać w swoim urzędzie pracy. 
 
Instytut Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego jako drugi w Polsce wprowadził do swojego programu nauczania zajęcia, podczas których studenci uczą się projektowania scenariuszy robotów software'owych. Inicjatywa ta stała się możliwa dzięki współpracy z firmą First Byte, dostawcą technologii Wizlink®. Obecnie realizujemy unikatowy w skali kraju projekt praktyk studenckich, w ramach którego studenci opracowują rozwiązania automatyzujące procesy na potrzeby instytucji publicznych, wykorzystując technologię Wizlink®. Studenci już od roku odbywają te praktyki, zdobywając cenne doświadczenie w technologii RPA oraz w pracy z instytucjami publicznymi. Seminarium dotyczące elektronizacji procesów administracyjnych przy pomocy technologii RPA było współprowadzone właśnie przez tych studentów, którzy dzięki praktykom osiągnęli wysoki poziom kompetencji w tej dziedzinie.
 
Autor zdjęć: Justyna Falgier
Uczestnicy seminarium Uczestnicy seminarium