Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

April 2024

20240412
Previous week
Next week

Zaproszenie na spotkanie grupy fokusowej - “Kosić czy nie Kosić?”

Date: 12.04.2024 - 22.04.2024

Jakie korzyści wiążą się z ograniczeniem koszenia na terenach tzw. zieleni urządzonej? Jakie walory przyrodnicze zyskują trawniki w sytuacji, gdy w ciągu roku są koszone jeden raz, cztery razy, sześć razy lub osiem razy? Czy zaniechanie koszenia sprzyja rozprzestrzenianiu gatunków inwazyjnych i ekspansywnych?  Czy ograniczenie koszenia zwiększa ryzyko ekspozycji na kleszcze? Jakie podejście do utrzymania trawników mają przedstawiciele społeczności lokalnych, organizacji pozarządowych, sektora publicznego czy biznesu?  
 

Odpowiedzi na te i inne pytania chcemy udzielić realizując badania w ramach projektu „Kosić czy nie kosić?”, który stanowi integralną część projektu flagowego Uniwersytetu Jagiellońskiego Campus Living Lab. Projekt realizowany jest przez studentów, doktorantów i pracowników Wydziału Biologii UJ, Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ oraz Wydziału Geografii i Geologii UJ. Kierownikiem projektu jest dr Joanna Kajzer-Bonk.

Jednym z elementów naszego projektu jest poznanie doświadczeń i opinii przedstawicieli otoczenia społeczno-gospodarczego dotyczących szeroko rozumianego koszenia trawników w Krakowie i okolicy. Państwa udział w badaniu jest dla nas niepowtarzalną szansą na pozyskanie cennych informacji praktycznych, które pomogą nam lepiej zrozumieć potrzeby różnych grup społecznych oraz pozwolą na przygotowanie rekomendacji dla instytucji publicznych oraz właścicieli prywatnych terenów zielonych dotyczących częstotliwości koszenia. 

W najbliższym czasie planowane są cztery spotkania grup fokusowych:  

Przedstawiciele sektora publicznego 
Data i czas: 12.04.2024, godz. 11.00-13.00  

Przedstawiciele sektora pozarządowego 
Data i czas: 15.04.2024, godz. 11.00-13.00 

Mieszkańcy Krakowa, właściciele ogródów 
Data i czas: 20.04.2024, godz. 11.00-13.00  

Przedstawiciele sektora prywatnego  
Data i czas: 22.04.2024, godz. 13.00-15.00 
 
Miejsce spotkania: Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, ul. prof. St. Łojasiewicza 4, 30-348 Kraków, sala Campus Living Lab, wejście od strony parkingu Kaufland.  

Spotkanie w formie hybrydowej: sala Campus Living Lab daje możliwość prowadzenia spotkań w czasie rzeczywistym, w sposób hybrydowy (zdalny i stacjonarny). Tym samym, jeśli udział w spotkaniu w formie zdalnej jest dla Państwa bardziej dogodną opcją, to również oferujemy taką możliwość.  

W celu utrwalenia dyskusji oraz zapewnienia dokładności i rzetelności w analizie zebranych danych planujemy nagrać naszą dyskusje na dyktafon. Nagranie to będzie wykorzystane wyłącznie w ramach naszego projektu badawczego. Będziemy prosić Państwa o wyrażenie zgody na nagrywanie. 

Wszystkich zainteresowanych udziałem w spotkaniu grupy fokusowej prosimy o przesłanie zgłoszenia i zgody na nagrywanie na adres: e.milewska@uj.edu.pl lub telefonicznie: 501 424 087. Pod wskazanym adresem i numerem telefonu można również uzyskać odpowiedzi na ewentualne pytania czy wątpliwości.

Zdjęcia: J Kajzer-Bonk B. Ławicka 

Logo Campus Living Lab Logo ID UJ Aplikacja mobilna Fotografia Łąki