Inauguracja roku akademickiego 2014/2015

Szanowni Państwo,

Dziekan Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ, Pan dr hab. Jacek Ostaszewski, prof. UJ – zaprasza na wydziałową inauguracją roku akademickiego 2014/2015 – 2 października 2014 r. (czwartek) o godz. 12.00 w sali nr 0.103 (parter), którą uświetni wykład Pana Krzysztofa Kwiatkowskiego, Prezesa Najwyższej Izby Kontroli pt. Rola Najwyższej Izby Kontroli w usprawnianiu funkcjonowania państwa.

Serdecznie zapraszamy wszystkich studentów I roku studiów stacjonarnych I i II stopnia, kierunku: zarządzanie, specjalność: zarządzanie w sektorze publicznym i pozarządowym oraz kierunku: polityka społeczna, specjalność: zarządzanie organizacjami publicznymi i obywatelskimi na w.w. inaugurację wydziałową, a następnie na instytutowe spotkanie inauguracyjne, które odbędzie się w sali nr 0.102, po wykładzie Pana Prezesa K. Kwiatkowskiego.

W związku z powyższym spotkanie instytutowe przewidziane na 1 października 2014 r. (środa) nie odbędzie się.

Jednocześnie przypominamy, że legitymacje studenckie będzie można odbierać w sekretariacie ds. studenckich Instytutu Spraw Publicznych UJ, od 1 października 2014 r. w godzinach otwarcia sekretariatu dla interesantów.

Realizacja zajęć dydaktycznych, zgodnie z harmonogramem rozpoczyna się od 2 października 2014 r.

 

dr hab. Aleksander Noworól, prof. UJ
Dyrektor Instytutu Spraw Publicznych UJ

Published Date: 25.09.2014
Published by: Marcin Mich