Sprawozdanie z kongresu "Organizing Education: Sociological Approaches, Analyses and Findings"

dr Marta Lenartowicz (doktorat na WZiKS UJ) i dr Marta Shaw  (roczny staż doktorski w ISP UJ) wygłosiły w Bazylei (Szwajcaria) wykład pt. "Humboldtian before von Humboldt was born: European universities from a social systems perspective" ("Humboldtowskie przed narodzeniem von Humboldta: Uniwersytety europejskie z perspektywy teorii systemów społecznych"). Prezentacja odbyła się w ramach obrad kongresu współorganizowanego przez stowarzyszenia socjologiczne Niemiec, Austrii i Szwajcarii - "Organizing Education: Sociological Approaches, Analyses and Findings" (Organizacja Edukacji: Podejścia, Analizy i Wnioski Socjologiczne - http://www.organizing-education.ch/ )

dr Lenartowicz i dr Shaw wykorzystały w wykładzie wyniki badań uniwersytetów prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim i University of Minnesota w USA. Przekonywały w swoim wystąpieniu, że reformy uniwersytetów nie udają się, jeśli proponowane zmiany nie wpisują się we wzorce samowytwarzania organizacji w oparciu o ich fundamentalną tożsamość. Wskazywały również na wnioski płynące z udanej reformy uniwersytetów europejskich zainicjowanej przez Wilhelma von Humboldta.

 
Published Date: 07.07.2014
Published by: Marcin Mich