Krakowski Festiwal Odpowiedzialnego Biznesu

Krakowski Festiwal Odpowiedzialnego Biznesu

Takiego wydarzenia w Krakowie jeszcze nie było!


CO?
Już 13 marca 2012 roku rozpocznie się Krakowski Festiwal Odpowiedzialnego Biznesu. Studenci krakowskich uczelni będą mieli niepowtarzalną szansę dowiedzieć się czym w praktyce jest społeczna odpowiedzialność biznesu, a także dlaczego strategia zrównoważonego rozwoju jest coraz częściej wdrażana w polskich przedsiębiorstwach. W ramach festiwalu zorganizowane zostaną cztery konferencje. Festiwal odbędzie  się 13-16 marca 2012 r. w Krakowie:

  • 13 marca- Wojewódzka Biblioteka Publiczna
  • 14 marca- Uniwersytet Ekonomiczny
  • 15 marca- Akademia Górniczo- Hutnicza
  • 16 marca- Uniwersytet Jagielloński

W ramach każdego spotkania zostaną przeprowadzone cykle wykładów i szkoleń praktycznych z zakresu CSR oraz spotkania z przedstawicielami przedsiębiorstw.


PO CO?
Ta studencka inicjatywa jest odpowiedzią na coraz większe zainteresowanie tematyką CSR-u wśród studentów, którzy pragną rozwijać swoje umiejętności a także zdobywać praktyczną wiedzę w ciekawy sposób.
Tym samym chcemy pokazać, jak ważne dla młodych ludzie jest rozwijanie idei zrównoważonego rozwoju idącego w parze z rozwojem społeczeństwa zaangażowanego i przedsiębiorczego. Celem wydarzenia jest promowanie idei odpowiedzialnego biznesu wśród studentów, a także zwiększenie ich świadomości na temat dobrych praktyk z zakresu CSR.


KTO ?
Zespół  organizacyjny Festiwalu  jest interdyscyplinarnym środowiskiem, które łączy w sobie działania pięciu organizacji. Inicjatorem wydarzenia jest krakowska grupa ambasadorów CSR Ligi Odpowiedzialnego Biznesu, programu edukacyjnego Forum Odpowiedzialnego Biznesu, które jest najstarszą i największą organizacją pozarządową w Polsce, zajmującą się koncepcją społecznej odpowiedzialności biznesu w kompleksowy sposób.


    W organizację wydarzenia zaangażowane są cztery organizacje studenckie: Koło Naukowe Witness Akademii Górniczo- Hutniczej, Koło Naukowe Controllingu i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego, Koło Naukowe MERITUM Uniwersytetu Jagiellońskiego a także Europejskie Forum Studentów AEGEE Kraków. Szkolenia w ramach festiwalu przeprowadzą m. in. Małopolskie Obserwatorium Gospodarki, krakowska firma YPI Consulting oraz przedstawiciele firm będących Partnerami Festiwalu.


Krakowski Festiwal Odpowiedzialnego Biznesu został objęty patronatem honorowym:

  • Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
  • JM Prof. dr hab. Romana Niestrója
  • Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
  • JM Prof. dr hab. Karola Musioła
  • Rektora Akademii Górniczo- Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • JM Prof. dr hab. inż. Antoniego Tajdusia

Wszelkie informacje zostaną udostępnione na plakatach oraz na stronie Festiwalu www.kfob.uek.krakow.pl


Zapraszamy również na FANPAGE WYDARZENIA

Published Date: 13.02.2012
Published by: Katarzyna Cieślik