Warsztat badawczy nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu

WARSZTAT BADAWCZY

NAUK HUMANISTYCZNYCH

W DYSCYPLINIE NAUKI O ZARZĄDZANIU

 

 

Grupa inicjatywna

Prof. dr hab. Grażyna Prawelska-Skrzypek

Dr hab. Grzegorz Mazurkiewicz

Dr Roman Batko

 

 

zaprasza

 

na otwarte spotkanie naukowe

8 maja 2013 r., godz.9.30-12.30

sala seminaryjna ("akwarium") obok sekretariatu ISP

Published Date: 19.04.2013
Published by: Marcin Mich