Obchody Dnia Praw Dziecka - Inscenizacja Rozprawy Sądowej

Z okazji Dnia Praw Dziecka, 20 listopada 2018 r. studenci II roku Polityki Społecznej przygotowali inscenizacje rozprawy sądowej w sprawie o ograniczenie władzy rodzicielskiej w ramach zajęć z przedmiotu Polityka Społeczna wobec Rodziny, pod opieką Pani dr Laury Koby. Święto to upamiętnia uchwalenie Deklaracji Praw Dziecka z 1959 roku, a także Konwencji Praw Dziecka z 1989 roku-dokumentów, które mają na celu zapewnienie jak najlepszej ochrony wszystkich dzieci.

Inscenizacja miała na celu przekazania wiedzy na temat procesów sądowych, pomoc w zrozumieniu działania sądu oraz zwrócenie uwagi na prawa najmłodszych. Podczas rozprawy zostały poruszone kwestie zaniedbywania dziecka, braku właściwej opieki, braku odpowiedniego poziomu życia, ale również wielkiej miłości rodzicielskiej. Pojawił się również wątek odpowiedzialności Państwa za rozwój i wychowanie dziecka poprzez udzielenie odpowiedniej pomocy rodzicom.

Scenariusz inscenizacji został przygotowany przez sędzię Ryszardę Stasiak na zlecenie Rzecznika Praw Dziecka. Na wydarzenie przybyło wielu gości, w tym pracownicy Działu Pomocy Dzieciom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, pracownicy Centrum Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych „Parkowa”, uczniowie oraz nauczyciele ze szkół podstawowych nr 1 oraz nr 25 w Krakowie, studenci oraz pracownicy Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej. Łącznie inscenizację obejrzało ponad 200 osób.

Jednocześnie, studenci I roku Polityki Społecznej w ramach zajęć Prawa Człowieka i Handel Ludźmi przygotowali towarzyszące wydarzenie, w którym szerzyli wiedzę na temat Praw Dziecka wśród studentów.

fot. Kacper Kochański, Kinga Michalska
Data publikacji: 07.12.2018
Osoba publikująca: Marcin Mich