Europejski Dzień Przeciwko Handlowi Ludźmi

18 października 2018 roku Europa już po raz dwunasty obchodziła Europejski Dzień Przeciwko Handlowi Ludźmi.

Grupa studentów pierwszego roku polityki społecznej w składzie: Laura Korzekwińska, Jakub Kotaś, Paulina Kozińska, Wiktoria Kożuch, Katarzyna Kukla, Bartłomiej Kuźmicki, Piotr Lisicki, Joanna Majdak, Klaudia Makowska, Krystian Marcinkowski, Natalia Marczuk, Maria Mazur, Kinga Michalska, Patrycja Mycka, Luiza Nycz, Krzysztof Olech, Magdalena Olejnik, Natalia Orzeł, Natalia Pacuła, Zuzanna Peciak, Patrycja Perła, Anna Pietrusiak, Anna Poterek, Piotr Przybyłek, Wiktor Reinfuss, Daria Rodak, Weronika Rolska, Michał Rosiek, Weronika Ryś oraz Anna Sado pod opieką dr Laury Koby miała przyjemność przygotować obchody tego dnia na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej.

17 października mogliście spotkać nas spacerujących po korytarzach naszego wydziału, gdzie rozdawaliśmy wszelkiego rodzaju ulotki oraz wizytówki mające na celu poszerzenie świadomości studentów na temat handlu ludźmi.  Na dolnym poziomie budynku wyświetlaliśmy prezentację, którą przygotowała dla Was jedna ze studentek, a przy głównym wyjściu znajdowało się nasze stanowisko, gdzie chętnie dzieliliśmy się z Wami naszą wiedzą dotyczącą zagrożeń wynikających z rozwoju handlu ludźmi na świecie oraz sposobów przeciwdziałania. Przeprowadziliśmy również wśród losowo wybranych studentów ankietę, której wyniki prezentują się następująco:

1) Tylko 33% ankietowanych slyszało kiedykolwiek o Europejskim Dniu Przeciwko Handlowi Ludźmi.

2) 67% osób uważa, że najczęściej ofiarą handlu ludźmi padają kobiety, a 33% osób, że dzieci. Zaledwie 4% z Was uważa, że najczęściej dotyka to mężczyzn.

3) Aż 78% studentów przynajmniej raz w życiu słyszało o fundacji La Strada.

4) 88% ankietowanych zaznaczyło, że najczęstszą formą postępowania z ofiarami handlu ludźmi jest zmuszanie do prostytucji, dla 23% osób jest to zmuszanie do żebractwa, 12% - aranżowane małżeństwa, 61% - handel organami ludzkimi, 63% - handel dziećmi, 9% - niewolnictwo, 16% - porwania dla okupu.

5) Według 47% osób biorących udział w ankiecie działalność na rzecz ofiar handlu ludźmi w Polsce jest źle rozwinieta, 37% osób opowiedziało się za opcją pośrednią, a tylko 12% wierzy w jej poprawność.

 

Z czym jednak w rzeczywistości wiąże się handel ludźmi?

1. Handel ludźmi obejmuje wszelkie działania nakierowane na wyzysk ludzi i naruszające ich prawo do decydowania o sobie. Często związany jest z użyciem przemocy fizycznej i psychicznej, a źródłem zysku jest najczęściej praca przymusowa. Przybiera różne formy, takie jak: zmuszanie do prostytucji, niewolnictwo, handel organami ludzkimi, handel dziećmi, małżeństwa aranżowane, handel tanią siłą roboczą i inne.

2. Wiąże się z łamaniem praw człowieka, naruszeniem ludzkiej godności, wolności oraz poczucia bezpieczeństwa.

3. Jest trzecim pod względem wielkości dochodów nielegalnym biznesem, tuż po handlu bronią i narkotykami. Szacowany dochód wynosi 32 miliardy dolarów rocznie.

4. Z danych Międzynarodowej Organizacji Pracy wynika, że prawie 21 milionów rocznie pada ofiarą pracy przymusowej.

5. Korzystanie z usług erotycznych oraz oglądanie pornografii bardzo często przyczynia się do rozwoju handlu ludźmi.

Dopiero w 1995 roku rozpoczął działalność pierwszy w Europie Program Prewencji Handlu Kobietami z Europy Środkowej i Wschodniej, który funkcjonował pod nazwą "La Strada". Obejmował on Holandię, Republikę Czeską i Polskę. Rok później grupa kobiet pracujących w tym programie założyła i zarejestowała niezależną polską organizację "La Strada" Fundacja przeciwko Handlowi Kobietami, która w roku 2006 przekształciła się w Fundację przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu.

Organizacja ta skupia się na niesieniu pomocy ofiarom handlu ludźmi - prowadzi pierwsze w Polsce sekretne schronisko dla kobiet, które odzyskały wolność, zapewnia zakwaterowanie, wsparcie prawne, psychologiczne i socjalne, a także pomoc medyczną. Oprócz tego skupia się także na uświadamianiu społeczeństwa poprzez prowadzenie działań profilaktycznych dla osób wyjeżdżających za granicę w celu innym niż turystyczny, szkoli i konsultuje profesjonalistów w zakresie handlu ludźmi.

 

REAGUJ

Krajowe centrum Interwencyjno-Konsultacyjne dla Ofiar Handlu Ludźmi

22 628 01 20

info@kcik.pl

 

Fundacja przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu La Strada

22 628 99 99

strada@strada.org.pl

 

 

 

fot. Weronika Ryś, Maria Mazur, Daria Rodak
Data publikacji: 13.11.2018
Osoba publikująca: Marcin Mich