Konferencja „Współpraca, dialog, profesjonalizm w edukacji” (6-8.04.2017)

Szanowni Państwo!

Zapraszamy gorąco do udziału w konferencji
 

„Współpraca, dialog, profesjonalizm w edukacji”,
 

organizowanej przez Instytut Spraw Publicznych i Centrum Studiów nad Przywództwem Edukacyjnym Uniwersytetu Jagiellońskiego, która odbędzie się w Krakowie w dniach od 6 do 8 kwietnia 2017 roku.

Przydatna polityka edukacyjna i codzienna praca, w której wykorzystuje się wnioski z badań i doświadczenie praktyków to dążenie wszystkich zainteresowanych funkcjonowaniem systemów edukacyjnych na całym świecie. Celem konferencji będzie krytyczna refleksja nad praktyką i tworzenie rekomendacji dla rozwoju edukacji.

Szczegółowe informacje >>> http://www.isp.uj.edu.pl/wspolpraca-dialog-profesjonalizm-w-edukacji

Published Date: 27.03.2017
Published by: Marcin Mich