dr Beata Jałocha

Jednostka: Katedra Zarządzania Publicznego

e-mail: beata.jalocha@uj.edu.pl

Jej zainteresowania badawcze dotyczą zarządzania projektami, procesów projektyzacji (szczególnie w sektorze publicznym oraz pozarządowym), a także badań w działaniu.

Przed rozpoczęciem pracy w uczelni przez 6 lat zdobywała praktyczne umiejętności biznesowe pracując w korporacjach (IT, outsourcing), w tym kierując działem marketingu. Następnie przez dwa lata zarządzała biurem międzynarodowego projektu badawczo-wdrożeniowego.

Prowadzi zajęcia dydaktyczne m.in. z zarządzania projektami, przywództwa, badań w działaniu, również jako wykładowca gościnny na uczelniach zagranicznych.

Realizuje projekty badawcze i dydaktyczne w ramach przyznanych grantów m.in. z programów: Leonardo da Vinci Transfer of Innovation, Erasmus, EEA and Norway Grants, Study Visits, SET. Regularnie bierze udział i prezentuje wyniki badań na konferencjach dotyczących zarządzania, a szczególnie zarządzania projektami (m.in. PMI Research&Education Conference, Waszyngton 2010; IRNOP, Montreal 2011; EURAM, Tallinn 2011; IPMA World Congress, Dubrovnik 2013).

Uczestniczyła w licznych warsztatach i wizytach studyjnych doskonalących umiejętności naukowe i dydaktyczne, m.in. na NTNU (Norwegia), National University of Ireland Maynooth & University College Dublin (Irlandia), Tallinn University of Technology (Estonia), Oslo Adult Education Center Sinsen (Norwegia),  University of Almeria (Hiszpania), SKEMA Business School (Francja).

Ukończyła staż metodologiczny z zakresu partycypacyjnych badań w działaniu na City University of New York, USA (2014). Jest aktywnym członkiem European Academy of Management Early Career Network.

Laureatka nagrody Outstanding Paper - Emerald Literati Network Awards for Excellence 2016, za współautorski artykuł opublikowany w International Journal of Managing Projects in Business.

Dr Beata Jałocha aktualnie kieruje dwoma projektami badawczo-wdrożeniowymi:  „Badania dla praktyki. Wykorzystanie wdrożeniowych prac magisterskich opartych na badaniach w działaniu dla rozwoju organizacji” (Program POWER) oraz „Wpływ procesów projektyzacji na sektor publiczny w Polsce” (Narodowe Centrum Nauki).

Jest laureatką programu stypendialnego dla wybitnych młodych naukowców Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Wybrane publikacje: https://jagiellonian.academia.edu/BeataJa%C5%82ocha

Zobacz również