dr hab. Andrzej Szopa, prof. UJ

Jednostka: Zakład Teorii i Polityki Gospodarczej

e-mail: uuszopa@cyf-kr.edu.pl

Zainteresowania badawcze:
makroekonomia, rynki finansowe, zarządzanie ryzykiem finansowym Zatrudniony na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, Wydział Finansów, Katedra Rynków Finansowych, Zakład Inżynierii Finansowej oraz na Uniwersytecie Jagiellońskim, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Instytut Spraw Publicznych, Zakład Teorii i Polityki Gospodarczej

Stopnie i tytuły naukowe:
1980: stopień doktora nauk ekonomicznych za rozprawę nt. "Rola okresu eksploatacji produkcyjnego majątku trwałego w kształtowaniu dynamiki dochodu narodowego w Polsce w latach 1961-1977"
1988: stopień doktora habilitowanego w zakresie nauk ekonomicznych w oparciu o monografię pt. "Ekonomiczny mechanizm reprodukcji majątku trwałego w gospodarce socjalistycznej"

Sprawowane funkcje:
1999-2003: Dziekan Wydziału Ekonomii Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie od 2007: kierownik Zakładu Inżynierii Finansowej w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie
1989-1991: dyrektor Instytutu Ekonomicznego w Uniwersytecie Jagiellońskim
1991-1992: kierownik I Katedry Ekonomii w Uniwersytecie Jagiellońskim
od 1994 : kierownik Zakładu Teorii i Polityki Gospodarczej w Uniwersytecie Jagiellońskim

Doświadczenia zagraniczne:
Ponad 20 staży zagranicznych, w tym ukończone kursy w Harvard Business School - USA (1992), Wharton School, Uniwersytet Pensylwanii - USA (1993), SDA Uniwersytetu Handlowego Bocconi w Mediolanie - Włochy (1991).
Prowadził wykłady w: Perugia University, Włochy (1991); SUNY at Buffalo, USA (1993).
Związki z praktyką gospodarczą:
1997-1999: doradca w Banku Przemysłowo-Handlowym S.A., Centrala w Krakowie

Nagrody i odznaczenia:
1980, 1989: nagrody Ministra Edukacji Narodowej za pracę naukową
1985 - Srebrny Krzyż Zasługi
2002 - Złoty Krzyż Zasługi
wielokrotne nagrody Rektora UEK w Krakowie i Rektora UJ
Łączna liczba publikacji: 69 pozycji
Liczba wypromowanych doktorów: 5

Przebieg kariery zawodowej:
W latach 2004-2005 redaktor naczelny kwartalnika "Finanse", a od 2005 r. członek kolegium redakcyjnego
W latach 1999-2002 był redaktorem naukowym serii wydawniczej w ABC, w ramach, której ukazało się 17 pozycji książkowych.

Zobacz również