Zmiany przydziałów zajęć

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że w związku z koniecznością wprowadzenia w życie regulacji ministerialnych dotyczących między innymi nowego sposobu dokonywania rozliczeń finansowych przez jednostki dydaktyczne, Instytut musiał w trybie natychmiastowym podjąć działania skutkujące zmianami niektórych przydziałów zajęć, a co za tym idzie wykładowców realizujących poszczególne zajęcia w bieżącym roku akademickim.

Wprowadzone aktualizacje nie będą wiązały się ze zmianami w sylabusach przedmiotów, nie ulegną też zmianie ustalenia dotyczące sposobu zaliczenia danego przedmiotu.

Liczę na zrozumienie przez Państwa tej trudnej dla wszystkich sytuacji i pełną współpracę.

Z poważaniem,

dr hab. Aleksander Noworól, prof. UJ
Dyrektor studiów Instytutu Spraw Publicznych UJ