Uniwersyteckie Centra Uznawania Kwalifikacji: urzeczywistnianie idei uczenia się przez całe życie

Termin: 27.09.2013
Miejsce: Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ
Organizator: Instytut Spraw Publicznych UJ, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Witryna internetowa: www.u-rpl.eu
Kontakt: marcin.mich@uj.edu.pl

Na naszych oczach społeczeństwo wiedzy ewoluuje w kierunku społeczeństwa uczącego się. Nie wystarczy już dostosować programy studiów do bieżących potrzeb otoczenia gospodarczego i społecznego, nie wystarczy zmiana form dydaktycznych. Konieczne jest wypracowanie narzędzi efektywnego wsparcia plastycznych ścieżek rozwoju jednostek.

Recognition of Prior Learning (RPL) to uznawanie efektów uczenia się nabytych poza edukacją formalną. RPL zyskuje coraz szersze znaczenie w szkolnictwie wyższym i – wbrew obawom środowiska akademickiego – wcale nie stanowi zagrożenia dla formalnego uczenia się. Co więcej, dzięki RPL może zwiększyć się liczba dorosłych powracających do formalnego systemu edukacji wyższej. Dzięki rozpoznaniu i certyfikacji efektów uczenia się zdobytych w nieformalny i pozaformalny sposób, mogą oni poczuć się zmotywowani do rozpoczęcia nauki w ramach studiów wyższych. W ten oto sposób, dzięki RPL, koncepcja Lifelong Learning (LLL) przestaje być słuszną ideą, a staje się efektywnym narzędziem rozwoju uczącego się społeczeństwa.

Celem konferencji jest propagowanie idei LLL oraz RPL, w szkolnictwie wyższym zarówno pomiędzy polskimi, jak i europejskimi interesariuszami. Konferencja jest częścią europejskiego projektu finansowanego w ramach programu Leonardo da Vinci Transfer Innowacji: „Uniwersyteckie Centra Uznawania Kwalifikacji – pomost pomiędzy szkolnictwem wyższym a kształceniem i szkoleniem zawodowym".

Szczegółowe informacje: www.u-rpl.eu

PROGRAM

 

 

                      

Data opublikowania: 12.09.2013
Osoba publikująca: Marcin Mich