VI Miedzynarodowa Konferencja Edukacja, Badania i Innowacje / 6th International Conference of Education, Research and Innovation

W dniach 18-20 listopada 2013 roku w Sevilli (Hiszpania) odbedzie się VI Miedzynarodowa Konferencja Edukacja, Badania i Innowacje (6th International Conference of Education, Research and Innovation). Konferencja jest międzynarodowym forum wymiany doświadczeń w obszarze badań nad nowoczesnymi, innowacyjnymi metodami nauczania i uczenia się. Członkiem Komitetu Naukowego Konferencji został pracownik Instytutu Spraw Publicznych UJ dr Roman Dorczak.

Data opublikowania: 04.07.2013
Osoba publikująca: Marcin Mich