Polska Komisja Akredytacyjna wydała ocenę instytucjonalną wyróżniającą dla WZiKS UJ

"Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej po zapoznaniu się z raportem Zespołu Oceniającego oraz stanowiskiem Uczelni, a także kierując się sprawozdaniem Zespołu działającego w obszarze nauk humanistycznych w sprawie oceny instytucjonalnej na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie - wydaje ocenę: wyróżniającą" - tak brzmi Uchwala Nr 314/2013 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 6 czerwca 2013 r.

Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej stwierdza, iż Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie w stopniu wyróżniającym spełnia kryteria oceny instytucjonalnej dotyczące: strategii rozwoju, wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia, zasobów kadrowych, materialnych i finansowych oraz wewnętrznych przepisów normujących proces zapewnienia jakości kształcenia. Kryteria odnoszące się do poziomu prowadzonych badań naukowych, a także współpracy krajowej i międzynarodowej, celów i efektów kształcenia na studiach doktoranckich i podyplomowych oraz systemu wsparcia studentów i doktorantów spełnione są w pełni. Działalność prowadzona przez Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej spełnia zatem przyjęte kryteria jakościowe, stanowiące podstawę wydania oceny wyróżniającej.

Uchwala Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej Nr 314/2013