Seminarium metodologiczne nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu

SEMINARIUM METODOLOGICZNE

NAUK HUMANISTYCZNYCH

W DYSCYPLINIE NAUKI O ZARZĄDZANIU

 

Prof. dr hab. Grażyna Prawelska-Skrzypek

Dr hab. Grzegorz Mazurkiewicz

Dr Roman Batko

 

zapraszają

na otwarte spotkanie naukowe,

 

do którego wprowadzeniem będzie wystąpienie

 

dra Romana Batko

„Metafora i hermeneutyka w naukach o zarządzaniu"

 

19 czerwca 2013 r., godz.9.30-12.30

sala seminaryjna ("akwarium") obok sekretariatu ISP

Data opublikowania: 18.06.2013
Osoba publikująca: Marcin Mich