Zarządzanie projektami w sektorze publicznym

Termin: 28.11.2013 - 29.11.2013
Organizator: Instytut Spraw Publicznych UJ
Witryna internetowa: www.isp.uj.edu.pl/zp

Data opublikowania: 15.05.2013
Osoba publikująca: Marcin Mich