IV Seminarium naukowo-praktycznego Lean Higher Education nt. Blaski i cienie wdrażania podejścia procesowego w szkołach wyższych

Instytut Spraw Publicznych UJ jest wspólorganizatorem IV Seminarium naukowo-praktycznego Lean Higher Education nt. Blaski i cienie wdrażania podejścia procesowego w szkołach wyższych. Jest to już kolejne spotkanie zorganizowane dla pracowników uczelni poświęcone restrukturyzacji procesowej z wykorzystaniem koncepcji procesowych, w tym Lean Management. Seminarium zostanie poświęcone organizacyjno-technicznym i kulturowym aspektom wdrażania podejścia procesowego. Na seminarium złożą się studia przypadków, warsztaty oraz dyskusja. Spotkanie odbędzie się w dniach 27.09-28.09.2018 w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. 

Więcej informacji na ten temat:
http://www.isp.uj.edu.pl/projekty-w-trakcie-realizacji/-/journal_content/56_INSTANCE_n9v3lSFqAPGx/2103800/135045947​.

Data opublikowania: 26.09.2018
Osoba publikująca: Marcin Mich