Projekt wsparcia innowacyjnego rozwoju pracowników dydaktycznych Instytutów Kultury i Spraw Publicznych UJ

Projekt „Wsparcie proinnowacyjnego rozwoju pracowników dydaktycznych Instytutów Kultury i Spraw Publicznych UJ” (POWR.03.04.00-00-D026/16) współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Regulamin

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

 

Data opublikowania: 15.09.2017
Osoba publikująca: Marcin Mich