II Seminarium naukowo-praktyczne Lean Higher Education

W dniu 13.09 odbędzie się II Seminarium naukowo-praktyczne Lean Higher Education nt. Wdrożenie Lean Management w szkole wyższej. Jest to już II spotkanie zorganizowane dla pracowników uczelni poświęcone restrukturyzacji procesowej z wykorzystaniem koncepcji Lean Management.  

Tematyka spotkania obejmie następujące zagadnienia:

1. Jak wdrożyć Lean w szkole wyższej? Dr Justyna Maciąg

2. Kaizen - jak zachęcić i pobudzić inicjatywność pracowników szkoły? Dr Marta Tutko

3. Kanban - jak zarządzać zadaniami w procesach? Mgr inż. Lucjan Stalmach

4. Dobra praktyka - propozycje, przykłady usprawnień, rozwiązań, pozytywne i negatywne skutki, doskonalenie w Państwa Uczelniach (zachęcam do zgłaszania własnych dobrych praktyk, które przedstawią Państwo w trakcie spotkania).

Seminarium odbędzie się na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Instytucie Spraw Publicznych w Krakowie (ul. Łojasiewicza 4) w godzinach 10.00-17.00. Informacje na bieżąco można znaleźć na stronie.

TERMIN ZGŁOSZEŃ ZOSTAŁ PRZESUNIĘTY DO 7.09.

Jeśli ktoś byłby jeszcze zainteresowany udziałem w warsztacie dotyczącym Mapowania Strumienia Wartości (Value Stream Mapping), który był przedmiotem naszego pierwszego seminarium -  proszę o informację DO 7.09.

ZAPROSZENIE

KARTA ZGŁOSZENIA

 

Data opublikowania: 06.09.2017
Osoba publikująca: Marcin Mich