Warsztat Design Thinking "NEEDs of NEETs" - 8 czerwca 2017

Chcesz mieć wpływ i stworzyć konkretne, nowatorskie rozwiązania, ułatwiające osobom w wieku 15-29 lat odnalezienie się na rynku pracy? Chcesz poznać nowe narzędzia i ludzi, którzy chcą coś zmienić? Ten warsztat jest dla Ciebie! 

8 czerwca (godz. 10.00-16.15) 2017 r. zapraszamy na kolejny warsztat z cyklu MIKROWYZWANIA w MAXISKALI w inkubatorze innowacji TransferHUB*. Czeka na Ciebie kreatywna przestrzeń i gotowi do eksperymentowania ludzie. 

Będziemy pracować metodą Design Thinking i poszukiwać inspirujących pomysłów, których wdrożenie zmieni sytuację osób w wieku 15-29 lat. Szczególnie zależy nam na pracy z pomysłami dotyczącymi:
- tzw. NEET (osób poza edukacją, pracą i kształceniem),
- kobiet w kontekście uzyskiwania przez nie wykształcenia zawodowego, 
- osób pracujących poniżej kwalifikacji w kontekście zagrożenia wypadnięciem z rynku pracy,
- które są w tym momencie w systemie edukacji, ale istnieje duże prawdopodobieństwo, że będą miały trudności w znalezieniu zatrudnienia, wpadając do grupy NEET.

Warsztat odbędzie się w Krakowie na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ, ul. Łojasiewicza 4.

Organizator warsztatów - #TransferHub
Partner wydarzenia - Instytut Spraw Publicznych UJ #ISP_UJ

Liczba miejsc na warsztacie jest ograniczona.
Prosimy o rejestrację na wydarzenie pod poniższym linkiem:
http://survey.az1.qualtrics.com/jfe/form/SV_3wxIftw43Ssodi5

TransferHUB to miejsce inkubowania innowacji społecznych, czyli przestrzeń pracy nad pomysłami, które mogą się przerodzić w konkretne rozwiązania zmieniające sytuacje osób młodych na rynku pracy. W ramach wsparcia oferujemy m.in. pomoc w dopracowaniu pomysłów na innowacje, grant na testowanie pomysłu i wsparcie merytoryczne. Więcej informacji o inkubatorze pomysłów znajdziesz na stronie: www.transferhub.pl 

Projekt „TransferHUB – generowanie, wsparcie grantowe i inkubacja innowacji społecznych. Przejście z systemu edukacji do aktywności zawodowej” jest realizowany przez Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych w partnerstwie z PwC Polska Sp. z o.o. oraz Fundacją Pracowni Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.1. Innowacje społeczne.

Data opublikowania: 05.06.2017
Osoba publikująca: Marcin Mich