Fotorelacja z inscenizacji rozprawy sądowej

W dniu 22 listopada 2016 r. studenci II roku Polityki Społecznej przedstawili inscenizację rozprawy sądowej O ograniczenie władzy rodzicielskiej małżonków Joanny i Michała Zaszczuty nad małoletnią Moniką Zaszczuty – z urzędu zrealizowaną w ramach zajęć z przedmiotu Polityka Społeczna wobec Rodziny. Podstawą do przygotowania widowiska był tekst sędzi Ryszardy Stasiak, który powstał na zlecenie Rzecznika Praw Dziecka.
Symulacja rozprawy sądowej miała na celu nie tylko ukazanie samej procedury w praktyce, ale także uświadomienie zebranym wagę i zakres roli Państwa w prowadzeniu Polityki Pro-Rodzinnej, w szczególności w dziedzinie ochrony Praw Dziecka. Mało kto pamięta, że to właśnie Polska w 1978 roku zaproponowała Komisji Praw Człowieka ONZ projekt Konwencji o Prawach Dziecka, dokumentu który dzisiaj obowiązuje niemal we wszystkich krajach świata i odgrywa kluczową rolę w ochronie praw najmłodszych i najbardziej bezbronnych.
Pamiętajmy o tym wkładzie naszego kraju w Politykę Międzynarodową i bądźmy z niego dumni!
 
Fotorelację wykonały Klaudia Murańska i Anna Łuszczkiewicz, studentki II roku Polityki Społecznej.
 

Data publikacji: 29.11.2016
Osoba publikująca: Marcin Mich